Hur du hittar de bästa juristerna

by admin.

Att hitta de bästa juristerna eller advokaterna är inte alltid en enkel uppgift. En del byråer kan hjälpa dig med alla de olika rättsområdena. Andra byråer är mer nischade och fokuserar endast på specifika frågor. Som privatkund bör du i ett första läge ta reda på vilket rättsområde du behöver hjälp med.

Många privatpersoner vänder sig till internet för att få hjälp med sina juridiska problem. Det finns ett stort utbud av hemsidor som kan ge dig adekvat information. SVD har mycket att säga om det juridiska. På fackförbundens hemsidor kan du också läsa om arbetsrättslig information. I de allra flesta fallen måste du dock hitta och anlita en jurist.

Vilket rättsområde behöver jag hjälp med?

Rättsområdena omfattar egentligen hela vårt samhälle. Både privatpersoner och företagare omfattas av olika lagar. Dessa lagar reglerar hur vi kan leva våra liv. Du måste därför hitta en jurist som är specialiserad på ditt rättsområde.

  • Är du egenföretagare behöver du konsultera någon som kan civilrätt. Det här området är mycket brett och du kan få hjälp med en rad olika saker. Du kan exempelvis få hjälp med att upprätta korrekta affärsavtal. Du kan också få hjälp med förslag på åtgärder om någon har brutit ett kontrakt.
  • Familjerätten omfattas även den av civilrätten. En jurist som är expert på familjerätt kan hjälpa dig med en arvstvist eller en skilsmässa. Du kan även konsultera en familjerättsexpert i förebyggande syfte, då du kanske har ett framtida behov av att upprätta ett samboavtal eller ett äktenskapsförord.
  • Migrationsrätten är ett ständigt aktuellt rättsområde. Här kan du få hjälp med frågor som berör uppehållstillstånd och medborgarskap.
  • Straffrätten är även den ständigt aktuellt. Ifall du är misstänkt för ett brott behöver du en expert på straffrätt. Denne kan med sin erfarenhet bedöma dina chanser till att bli friad. Experten kan även ge dig en uppfattning om hur hårt ett eventuellt straff skulle kunna bli.
  • Arbetsrätten är mycket ingående och omfattar många arbetsrättsliga områden. Du ska alltid kontakta en jurist som kan sin arbetsrätt ifall du har problem på din arbetsplats. Som företagare kan du även kontakta en jurist ifall du exempelvis vill vidta åtgärder mot en anställd.  

Att inneha kunskap om sitt rättsområde är som vi redan har nämnt en förutsättning för att hitta en jurist. Du kan även kontakta byråer ifall du är osäker på vilket rättsområde du behöver hjälp med. De kan i regel ge dig en uppfattning om läget innan du går vidare. Intressant info om Rive.

Behöver jag en jurist eller en advokat?

En expert på juridik kan arbeta inom flera olika områden. Juridiska kunskaper behövs i alla samhällsrum. Juridik är användbart även inom politiken. Listan över områden kan göras lång.

  • Att bära titeln jurist kräver inte en särskild certifiering. Du behöver alltså inte genomgå en särskild kvalifikationsprocess för att bli jurist. Du behöver däremot inneha en universitetsexamen i juridik från ett svenskt universitet. Den som har en examen kan således hjälpa personer och titulera sig som expert inom juridik.
  • Du måste ha en kandidatexamen för att kunna bli advokat. Du måste även ha relevant arbetslivserfarenhet. Slutligen måste den som vill bli advokat genomgå ett test hos advokatsamfundet. Advokattiteln är alltså mer prestigefylld och den kräver mer än juristtiteln.

En advokat bör med andra ord ha en längre erfarenhet inom sitt rättsområde. Hur komplext är rättsfallet du behöver hjälp med? Handlar det om en svår rättslig situation kan det löna sig att anlita en advokat. Advokaten måste arbeta enligt ett antal kriterier för att kunna få behålla sin titel. Advokaten arbetar bland annat under strikt sekretess.

Behöver du däremot hjälp med ett lite enklare rättsfall kan du anlita en jurist. Det finns gott om jurister med goda kunskaper trots att de inte innehar en advokattitel. Som vi tidigare har nämnt i den här artikeln är juridik ett brett område. En jurist kanske har vigt sitt yrkesliv åt just det rättsområde som du behöver hjälp med. Samma jurist kanske av den anledningen inte haft tid att genomgå den process som krävs för att bli advokat.

Vad kostar det och hur går jag vidare?

En jurist är i regel billigare att anlita än en advokat. Advokattiteln i sig är nämligen skäl nog för att kunna ta ut en högre debitering. Du bör i vilket fall kolla omdömen för den advokat eller jurist du är intresserad av. Att Hitta fram till de allra bästa juristerna kräver lite efterforskningar. Kom dock ihåg att det är dina egna pengar som du ska spendera. Genom att leta efter den bästa juristen kan du i det långa loppet spara mycket pengar.

Du kan i första hand söka efter lämpliga byråer utifrån ditt rättsområde. Ifall du inte hittar en byrå som passar dig kan du istället kolla på de större byråerna. De stora byråerna tillhandahåller jurister som är experter på inom alla rättsområden.