Inte självklart med trygg arbetsplats

by admin.

Alla människor vill vara trygga på arbetet. Förr i tiden var yrkesrelaterade dödsolyckor betydligt vanligare. I början av 1900-talet var Sverige ett fattigt land. På den tiden fanns det inte utrymme för att investera pengar i att skapa en trygg arbetsplats. Idag finns det däremot lagar och regler som ställer krav på arbetsgivare. 

I byggbranschen arbetar man ständigt i förebyggande syfte för att förhindra olyckor. Kunskap om arbetsmiljön redan på planeringsstadiet får du med BAS-P. Man tillämpar dessutom regelbundna rutinkontroller för att säkerställa sig om att reglerna efterföljs.

Vad kan man göra när arbetsplatsen inte är säker?

En lösning är att kontakta företagets skyddsombud. Dessa personer har ett ansvar för att kontrollera att reglerna efterföljs. De kan dessutom kontakta den fackliga centralorganisationen om det finns stora brister. Centralorganisationen kan därefter vidta åtgärder med hjälp av jurister och dylikt.

Vem har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön?

Enligt gällande lagstiftning är det arbetsgivaren som ska upprätthålla en säker arbetsmiljö. Detta är minst sagt ett viktigt ansvar. Ägaren av företaget kan bli åtalad om det finns brister. För några år sedan blev en person attackerad och dödad på en djurpark i Sverige.

Ägaren av djurparken blev sedermera åtalad på grund av dödsfallet. Men vem är det som avgör om arbetsplatsen är trygg eller inte?

  • Arbetsmiljöverket är en myndighet som agerar enligt regeringens riktlinjer. Deras ansvar är att kontrollera arbetsmiljön på olika arbetsplatser. Det är en relativt stor myndighet som enligt lag kan genomföra myndighetsutövning i form av oannonserade besök.
  • Om myndigheten identifierar brister vid kontrollen kommer det få konsekvenser. Den vanligaste åtgärden är att dela ut böter till företaget. Straffet blir således att betala en summa pengar och att åtgärda de brister som myndigheten har upptäckt.
  • Arbetsmiljöverket vill ofta se dokumentation över de åtgärder som företaget har vidtagit. Inom byggbranschen finns det specifika krav på hur en arbetsplats ska fungera. Detta gäller alltså både i teorin och praktik.
  • En företagare kan därför få böter trots att arbetsplatsen är säker ur ett praktiskt perspektiv. Det måste nämligen finnas dokumentation som stödjer det praktiska arbetet.

Arbetsmiljöarbetet är därför ett omfattande projekt som innehåller flera olika delar. Från myndighetshåll gör man inte detta för att försvåra arbetet för småföretagare. Det handlar om att rädda liv och att skapa en trygg arbetsplats. Det går helt enkelt inte att tumma på reglerna eller att göra ett halvdant arbete när det gäller säkerhetsfrågor.

Ett kontinuerligt arbete

En trygg arbetsmiljö sker inte automatiskt. Det är som vi redan har nämnt ett kontinuerligt arbete. Men hur ska man som arbetsgivare veta hur mycket tid och pengar som bör investeras? Som arbetsgivare bör du dela upp arbetet i olika steg.

  • I ett första steg bör du kontrollera vad som förväntas av dig från myndighetshåll. Om du är verksam inom byggbranschen behöver du ofta lägga lite extra tid på detta. Den fysiska arbetsplatsen måste alltid vara säker, vilket kan vara svårt med tanke på att arbetena ofta sker ute på entreprenad.
  • De anställda måste därför ha genomgått kurser som lär dem att identifiera risker. En del utbildningar är obligatoriska, andra kan man lägga till vid behov. Om de anställda ofta är ute på entreprenad kan det vara bra att lägga till alla säkerhetskurser som finns tillgängliga.
  • Som arbetsgivare kommer du i detta fall kunna sova med gott samvete om en olycka sker.
  • Det andra steget i säkerhetsarbetet handlar om det som vi just har nämnt. Utbildningar som inte är obligatoriska kan ofta vara bra att lägga till. Samtliga medarbetare bör kunna analysera och utveckla ett eget risktänk.
  • Det sista steget handlar om att dokumentera verksamhetens olika delar. Du bör ha papper på alla utbildningar som de anställda har gått. Du bör också se till att förvara dessa papper på ett smidigt sätt så att en eventuell arbetsmiljökontroll blir en enkel process.
  • Det kan ta tid att bygga upp ett bra system för att förvara dokumentation. När du väl har ett bra sorteringssystem kommer du spara tid. Det är därför en bra idé att lägga mycket tid initialt på att bygga upp ett bra sorteringssystem.

Slutligen bör det tilläggas att du alltid bör vara proaktiv. Kontrollera regelbundet om det finns nya utbildningar som är obligatoriska för dina anställda.

Grundläggande rättigheter

Läs mer om rätten att överleva arbetsdagen. I grund och botten sker arbetsmiljöarbetet på grund av en självklar anledning; rättigheten att komma hem säker från jobbet. Man kan tycka att detta borde vara en självklarhet. Statistik från de senaste åren ger dock en annan bild av verkligheten.

Olyckor sker främst på arbetsplatser som av naturliga orsaker är farliga. Det kan handla om vägarbeten eller byggarbeten. I den här artikeln har vi främst tagit byggsektorn som exempel. Detta är inte bara en problematisk sektor på grund av riskerna, det är också en sektor där fusk är vanligt förekommande.

Arbetsmiljöverket kan omöjligen kontrollera samtliga företag som är verksamma i denna sektor. Man bygger hus i princip överallt, speciellt i de större städerna. Många arbetsplatser är fyllda av entreprenörer från olika företag. Det kan därför vara en svår uppgift att identifiera vem som bär ansvaret för eventuella brister.

Fackförbunden har historiskt sett haft en viktig roll i allt detta. Inom fackförbunden finns det något som kallas för skyddsombud. Denna person har en daglig inblick i hur arbetet utförs. Skyddsombudet kan därför snabbt signalera om missförhållanden.

I takt med samhällsutvecklingen har dock fackförbunden börjat förlora medlemmar. Det är inte längre en självklarhet att ett skyddsombud finns närvarande på arbetsplatsen. Detta är ett tungt slag för arbetarna och främst för deras säkerhet.

  En del små och mellanstora företagare är inte särskilt förtjusta i fackförbund. De menar att de skapar problem på arbetsplatsen och kostar dem pengar. I själva verket är skyddsombuden en viktig pelare i att upprätthålla en god säkerhet.

Regeringen har ett fortsatt stort ansvar att sätta press på företagarna. Som vi tidigare har nämnt kan detta vara en svår uppgift med tanke på att deras myndighetsutövning saknar resurser för att kontrollera alla företag. 

Sammanfattning

Arbetsmiljöarbetet är viktigt. Vi har redogjort för flera orsaker i den här artikeln. Vi kommer förmodligen få se fler initiativ från regeringen gällande att öka säkerheten ytterligare.

I Sverige finns det både tid och resurser till att skapa säkra arbetsplatser. Andra länder i världen är inte lika lyckligt lottade. Som företagare bör du därför vara glad för att du har möjligheten till att skapa trygga arbeten. Det kommer kosta dig lite extra pengar, men det kommer även ge dig ett gott samvete även om olyckan är framme.

I vilket fall kan vi konstatera att du är tvingad, enligt lag, att upprätthålla en säker arbetsplats. Du riskerar i värsta fall att dömas till fängelse om någon skadar sig eller dör på grund av bristande säkerhetsrutiner.