När andra tar hand om din mögelsanering

by admin.

Mögel är ett stort problem som kan leda till hälsobesvär. Mögelsvampar gillar fuktiga miljöer. Ibland sätter sig svamparna i bostadsytor som vi sällan kontrollerar. Det kan exempelvis handla om vinden eller förrådsrum utanför bostaden.

Det kanske är dags att sanera vinden? Mögel på vinden kan sprida sig till andra delar av bostaden. Det handlar främst om farliga toxiner som sprids med luften. Mögelsvamparna kan dessutom växa in i byggmaterialet, vilket i sin tur leder till stora renoveringskostnader. 

Måste jag ta hjälp med saneringen?

Det korta svaret är nej. Många bostadsägare tror dock att det räcker med att genomföra en sanering. Saneringen innefattar i själva verket både ett omfattande för- och efterarbete. Du bör därför ha tillräckligt med kunskap för att kunna identifiera vad som har lett till mögelproblemet.

  • Du kan räkna med att hela problemet blir åtgärdat om du tar hjälp med saneringen. I ett första skede genomförs en grundlig inspektion av det angripna området. Professionella yrkesutövare kan bedöma omfattningen av mögelangreppet. 
  • Det bli aktuellt med en renovering om möglet har satt sig i byggmaterialet. Det är viktigt att upptäcka svamparna i ett tidigt skede för att förhindra detta. Har svamparna satt sig på kakelmaterial brukar det i regel räcka med en ordentlig sanering. 
  • Inomhusluften är en annan aspekt som kräver inspektion. Luften kan innehålla toxiner i det angripna området. Detta går dock inte att se med blotta ögat. Lägg därtill att den unkna doften kan ha försvunnit vid saneringen. 
  • Professionella yrkesutövare genomför tester för att säkerställa att luften är fri från toxiner. Dessa test skickas i regel till laboratorium. 
  • Du bör tänka på att mögel ofta kommer tillbaka om inomhusmiljön inte förändras. Framtida problem förhindras bland annat genom installation av en luftavfuktare. I anslutning till detta bör isoleringen i det angripna området kontrolleras. Dålig isolering kan skapa fuktiga miljöer, vilket i sin tur leder till mögel. 

Information om hur du kan komma till rätta med mögel får du här. Som du förmodligen redan har märkt måste flera åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemet. Själva saneringen föregås av ett omfattande förarbete där man identifierar det grundläggande problemet. Efterarbetet som följer säkerställer att bostaden inte kommer få liknande problem i framtiden.

Inomhusmiljöer som leder till hälsoproblem

Aftonbladet berättar om familjen som fick hjälp att komma till rätta med mögelsanering vind. Artikeln berättar om en pojke som blev dödssjuk efter att familjen flyttat in till ett nytt hus. Det är möjligt att cancern som pojken drabbades av redan fanns i hans kropp vid inflyttningen. Det bör samtidigt poängteras att man efter inflyttningen upptäckte att det nya husets vind var fullt av mögel.

Hur farligt är mögel egentligen? Forskarna är fortfarande oense om dess exakta faror. Man vet dock att mögel kan skapa andnings- och allergibesvär. Man vet dessutom att mögelsvamparna är extra farliga för personer med nedsatt immunförsvar.

Pojken i artikeln fick cancer i strupen. Detta spred sig senare till lungorna. Familjen blev därför väldigt angelägna om att skapa en säker inomhusmiljö. Mögel är inte alltid ett isolerat problem i en bostad. Hela bostaden kan vara farlig att vistas i även om du bara har fått mögel på vinden. 

Som vi tidigare har nämnt kan toxinerna spridas med luften. Luften kan därför spridas till samtliga bostadsytor. Som bostadsägare måste du därför ta mögel på största allvar. Många guider på nätet hjälper dig att utföra saneringen på egen hand. Dessa guider är ibland bristfälliga. Vissa guider berättar inte om farorna med toxiner i luften. De ger inte heller någon vägledning gällande hur du säkerställer den framtida inomhusmiljön.

Det finns med andra ord många anledningar till att utföra en professionell sanering. Tänk även på att mögel kan leda till långsiktiga kostnader som är betydligt större än en sanering. Mögel som får växa till sig kan skapa stora skador på väggar, golv och tak.

Ventilation och fuktproblem

Du bör ha god ventilation i hela din bostad. Bygga Hus hjälper dig välja det bästa ventilationssystemet för ditt hus. Otillräcklig ventilation kan skapa fukt, speciellt i blöta miljöer. Detta gäller kanske främst för ditt badrum. Du bör därför investera i ett fläktsystem om det inte finns någon ventilation i ditt badrum. Samma förhållande gäller för köket. 

I en del bostadsutrymmen, exempelvis vinden och källaren, brukar det finnas ett ventilationsproblem. Dessa bostadsytor kan visserligen klara sig utan fuktproblem till följd av bristfällig ventilation. Dessa ytor har däremot ofta problem med bristfällig isolering. Det kan handla om en liten läcka som på längre sikt skapar fukt. 

Vinden är en bostadsyta som dessutom kan drabbas av hastiga temperaturskillnader. Detta inträffar i regel mellan årstiderna när kall luft tenderar att stanna kvar längre på vinden. Det är inte alltid helt enkelt att identifiera vilket ventilationsbehov som behövs i varje bostadsdel. Du bör därför ta hjälp med detta om du själv saknar kunskap inom området.

Nyckelfärdiga bostäder

Vi svenskar tenderar att lägga mycket pengar på våra bostäder. Många människor drömmer om att köpa en nyckelfärdig bostad. Andra drömmer om att få designa sitt eget hus. Bostäderna komplexitet ökar därför och man ställer högre krav på de som bygger bostäderna.

En del nyblivna bostadsägare har vittnat om att det funnits brister i deras bostäder. Detta handlar egentligen inte om hur bostaden är byggd. Det handlar inte heller om uppenbara fel som finns i konstruktionen av bostaden. Problemet ligger snarare i de små detaljerna. En sådan detalj är ventilationen.

Många byggföretag har duktiga snickare som ständigt bygger solida bostäder. Det går däremot inte att kräva att dessa snickare ska vara experter på ventilation och fukt. Lägg därtill att det finns en rad olika faktorer att hålla koll på när man bygger en bostad.

Som nybliven husägare kan det vara en bra idé att ta in en tredje part som kan kontrollera specifika delar av bostaden. Professionella ventilations- och saneringsfirmor är som bekant experter på frågor som berör just ventilation. Om du tar in experter på det här området kan du med andra ord säkerställa bostadens inomhusmiljö.

I bästa fall är bostaden byggd på ett korrekt sätt ur alla perspektiv. I det fallet behöver du bara betala för en inspektion. Du kommer garanterat sova lugnare på natten om du vet att inga fel i bostaden kan ge sig till känna i framtiden.