Problemet med raderade filer

by admin.

Ofta så är det största problemet att hitta tillbaka till sina filer när de en gång raderats. Det är så lätt att göra ett misstag, eller så är det datorn som går sönder eller skadas. Idag finns det dock firmor som specialiserat sig på att återhämta förlorade filer och bilder, vilket är som en extra back-up. Men det finns andra frågeställningar som kommer upp i samband med raderade filer och som kan vara nog så viktiga.

795-4-permanent-radera-filerIbland kan det stora problemet vara att raderade filer fortfarande finns tillgängliga. Lika glad som man blir när det går att återhämta raderade filer, lika farligt kan det vara att viss information inte raderas helt och fullt. Många företag har känslig information, kunduppgifter och annat som man inte vill ska hamna i fel händer. Hur kan man undvika att privat data sprids utan ens kontroll?

Ett säkert sätt att radera filer

De olika möjligheter för att radera och kasta i papperskorgen som finns på de flesta operativa system är inte 100% säkra. Det är ju detta som ligger till grund för att man kan återhämta filer, så för det mesta så är det en positiv detalj. Men inom vissa branscher måste man kunna garantera sina kunder total diskretion, de ska kunna vara säkra på att all information raderas. Tyvärr så är datorer och den data som lagras på dem sårbara. Till och med barn känner till virus och andra saker som kan leda till att utomstående kommer åt ens information.

Det finns nu program att skaffa som gör att de filer man raderar försvinner permanent. Så här kan du radera filer permanent från din enhet med hjälp av Ibas program. Det mesta kan tas bort, som från de vanliga platserna Excel, Word, papperskorg, temporära filer och många fler lagringsenheter. Vartefter som man raderar permanent så sammanställer programmet rapporter, för att även utomstående ska kunna verifiera att filerna verkligen har raderats helt och fullt.

Detaljerad hjälp och vägledning

Det är väldigt få personer idag som inte använder någon form av elektronisk eller digital enhet och då handlar det ofta om ett medvetet val. Men datorer och internet är ett djupt ämne som kräver stor skicklighet och ofta längre utbildning för att verkligen kunna kontrollera. Därför är det viktigt att vända sig till de firmor som specialiserat sig inom dessa områden, det är helt enkelt omöjligt att kunna allt själv. Ibas dataräddning finns bland annat i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö. Alla har sin egen expertis och specialisering, något som man bör dra nytta av.

De flesta företag, till exempel, har behov av att radera filer permanent. Inte bara de som sysslar med känslig information eller så kallat klassificerat material. Det är inte som tycker om att förlora kontrollen över sin information eller att den kan återhämtas på ett eller annat sätt. Men även privatpersoner föredrar att förbli just det- privata. Därför finns det ett stort behov av dessa program som kan radera filer permanent. Samtidigt så kan myndigheterna ha vissa krav som måste uppfyllas, så programmet bör vara ett som är godkänt av dem. En del program uppfyller också de internationella krav som finns, idag är det många företag som har samarbete över hela världen.

Hantera raderade filer på bästa sätt

Vare sig man vill rädda sina raderade filer och bilder eller tvärtom vara säker på att de inte kan återhämtas, så finns det alltså program och hjälp att tillgå. De flesta situationer har förutsetts, och man har skapat program eller procedurer som tar hand om det mesta. Med verktyget Cipher raderar du filer på ett säkrare sätt, det kommer inte att finnas ett spår kvar av dem efteråt.

Det är viktigt att tänka på att en dator inte är 100% säker såvida man inte vidtar nödvändiga åtgärder. Brandväggar, virusskydd, koder och annat är ett bra steg på vägen. Sedan gäller det att behandla enheterna korrekt och inte utsätta dem för skaderisker. I tillägg så kan det vara mycket viktigt att installera ett program som raderare filerna permanent, och som är godkänt av de berörda myndigheterna. Bara genom att göra detta kan man vara säker på att ens jobb och information är helt skyddat, vilket i sin tur gynnar både företaget och kundrelationerna.