Så tjänar man på om fler unga går HLR

by admin.

Att lära sig rädda liv är något som människor av alla åldrar har nytta av. När du lär dig HLR i unga år så har du ett försprång under hela livet. Du vet aldrig när olyckan är framme och då gäller det att vara snabb. Hela konceptet med att lära sig något som kan vara till nytta för andra är bra för dagens ungdomar.

Det som är viktigt att känna till är att också unga kan drabbas av hjärtstopp. Helt klart är det ett problem som blir värre med ålder och levnadsvanor. Men ibland så vet en person inte ens om att de är sjuka. Utåt sett kan de verka friska och vältränade, men om inte hjärtat är helt okej så kommer det att visa sig.

Dags för livets viktigaste utbildning

En kurs i HLR tar inte alls så långt tid. Det finns grundläggande utbildningar på bara ett par timmar. Längre tid tar det inte att lära sig rädda liv. Men skillnaden när någon blir sjuk kan vara enorm. Det handlar ju inte bara om att rädda deras liv just då, även om det naturligtvis är allra viktigast. Men med ett snabbt ingripande kan du också bidra till att de återhämtar sig snabbare samt att biverkningarna inte blir lika allvarliga. Akutgruppen i Göteborg är proffs inom sitt område.

Ett alternativ är att gå instruktörskursen. Då kan du själv utbilda andra, eller vara med och repetera det de redan kan med jämna mellanrum. Det här kan vara speciellt intressant för arbetsplatser. I längden så lönar det sig. En person som kan mycket och som har kompetens för att dela med sig av kunskapen. Ju fler som kan rädda liv desto bättre. Med en D-HLR utbildning kan du vara säker på att du lär dig det du behöver veta.

När det handlar om sekunder

Varje år så drabbas tusentals personer av hjärtstopp, men det är bara några hundra som överlever. Hjärtat är ett viktigt organ eftersom det pumpar syre till hela kroppen. Hjärnan klarar sig inte alls så länge utan denna konstanta tillförsel. Därför är det verkligen fråga om sekunder och minuter huruvida du ska överleva ett hjärtstopp eller inte. Att gå en HLR-utbildning är smart. Läs mer i den här artikeln i Skaraborgs Allehanda.

Det rekommenderas att du varvar hjärtkompressioner med inblåsning av luft i lungorna. För någon som aldrig gjort det förut är det inte så lätt att klara av det vid ett olyckstillfälle. Om du redan tidigare har fått öva upp din skicklighet så brukar det gå lättare att bara göra det du lärt dig trots den enorma stress du är under.

Under kursernas gång får deltagarna öva sig på dockor i naturlig storlek. Det finns särskilda utbildningar för HLR på barn. Deras kroppar är så pass små att du måste vara extra försiktig. All förskolepersonal och andra som jobbar med barn borde få gå en liknande kurs. När det handlar om sekunder för att rädda liv är det aldrig en för stor ansträngning.

Ungdomar som kan rädda liv

Det har anordnats särskilda kampanjer för att nå ut till ungdomar och lära dem hur de kan rädda liv. Dessa utbildningar ökar deras medvetenhet om andra, och kan vara till nytta även i andra sammanhang. Östgöta-Correspondenten skriver i den här artikeln om hur man tjänar på om fler unga går HLR-utbildning. Naturligtvis kostar det en slant med kurser, speciellt när du vill lära upp ett flertal personer. Men återigen så handlar det om en investering i liv, att lära sig rädda liv är faktiskt ovärderligt.

Många unga kan inte så mycket om HLR och annat som har att göra med första hjälpen. Samtidigt så är de aktiva i sporter och andra organisationer där många personer är tillsammans samtidigt. Du vet aldrig när något kan ske och då är det bäst att vara väl förberedd.

Nyttan av HLR

För varje minut som går och ditt hjärta står stilla så ökar chansen att avlida med 10%. Om du vänder på det så kan du säga att ju snabbare du sätter igång med HLR desto större chans har patienten att klara sig. Skillnaden är stor och det gäller att handla med raketfart. Det kan hjälpa att ha en hjärtstartare tillgänglig. Men det allra viktigaste är att det finns personer omkring dig som vet av de ska göra och hur maskinen fungerar.

Det tar en ambulans ganska lång tid att komma fram från det att någon ringer efter hjälp. I Karlskoga anländer den i genomsnitt efter nästan 10 minuter.  Även om den råkar befinna sig i närheten så kan det ändå vara för sent. Därför gäller det att komma igång med HLR medan du väntar på ambulansen och kunnig personal. De kan ta över där du börjat, och har alltid med sig den utrustning som behövs.

Unga som kan HLR

Genom att satsa på utbildningar inom HLR och andra detaljer runt första hjälpen så kan du alltså göra stor skillnad. De unga är en bra målgrupp och har därmed en bas som de kan bygga på senare. Det är alltid bra att gå igenom det du lärt dig då och då, för det är lätt att glömma bort något. Vid ett annat tillfälle kan du uppgradera din utbildning så att den inkluderar mer bra kunskap om hur du kan bidra till att någon överlever en olycka. Det är en investering i liv och hälsa, och du vet aldrig om det är någon kär person som drabbas.