Stora konsekvenser om personalliggaren inte är uppdaterad

by admin.

Inom vissa yrken är det lag på att ha en personalliggare. Andra gör det för sin egen skull, i alla fall när det kommer till tidrapporteringen. Det är viktigt att veta var du har din personal. Vem som jobbar när och hur mycket. Att hålla koll på personalen är en del av att leda sin verksamhet. Det är inte fråga om förtroende eller inte utan helt enkelt ett naturligt sätt att driva ett företag. 

En av tankarna med personalliggare är att minska fusk och svartjobb. Flera av de yrken som av lag måste ha allting redovisat är sådana där detta ofta förekommit. Poängen är att göra konkurrensen mer jämn, så att alla jobbar på samma villkor. Nu har det blivit svårare att komma undan, eftersom lagen blivit strängare. Myndigheterna kan när som helst kontrollera verksamheten och det kan bli stora konsekvenser om allt inte är uppdaterat.  

Olika sätt att följa lagen

Du kan få en gratis personalliggare av staten. Men allt fler verksamheter väljer att investera i sina egna metoder. Det samma gäller de företag eller administrationer som praktiserar tidrapportering. Istället för att göra allting för hand som finns det idag mycket bra system som gör det flera gånger lättare med personalhanteringen. Smidigare arbetsdag med tidrapportering online

Vare sig du gör något för att lagen säger det eller för att du själv tycker det är bra så gäller det att vara effektiv. Ingen vill låta dyrbara resurser användas till något som kan skötas på en bråkdel av tiden. Låt personalen använda sin arbetsdag till att utföra de uppgifter de är betalda för och håll administrativa måsten på ett minimum. Bättre rutiner med din personalliggare

Viktigt rapportera tid

Tid är pengar, ett faktum som är universellt erkänt. Du ser det tydligt på en arbetsplats. När personalen är motiverad och effektiv så går verksamheten framåt. De kan använda sin tid på ett produktivt sätt vilket gynnar alla parter. Å andra sidan kan det gå riktigt illa när tiden inte används rätt. Eller när den inte rapporteras som den ska. 

Det är inte bara fråga om företagets resurser. Staten är intresserad av att få in sina skatter och avgifter, vilka baseras på antalet anställda och hur mycket de jobbar. De bryr sig inte direkt om huruvida företaget går framåt eller inte. Deras uppgift är att se till att lagen följs. Sveriges Radio berättar om hur dålig tidrapportering kan få ödesdigra resultat. 

Kontrollera dina anställda

Det kan låta som en polisstat men är helt enkelt en naturlig funktion. Företaget kontrollerar sina anställda och staten kontrollerar verksamheten. För de som är pålagda att använda personalliggare måste den alltid vara uppdaterad. Om de gör ett stickprov och du inte har allting i ordning kan det bli problem. Böter för butik utan personalliggare

Genom att ha ett bra system kan du underlätta för både dig själv och dina anställda. Med elektronisk registrering sker allting automatiskt. Personuppgifter, scheman och annan information ligger redan inne. Det enda som behövs är en lista på vem som är på plats vid varje given tid. Arbetstiderna kan jämföras med schemat, och allting kan sedan gå vidare till lönehanteringen. 

Bra system underlättar livet

Nyckelordet är att vara effektiv. Att inte låta små detaljer, även om de är viktiga, ta allt för mycket tid och energi i anspråk. En restaurang är påbjuden att ha personalliggare. Men deras huvudsakliga sysselsättning är att laga mat och servera gästerna. Låt därför det praktiska ta mindre tid från de viktigare sakerna. Det samma gäller tidrapportering. Många rapporterar sin tid direkt i mobilen. Snabbt och smidigt, och du kan göra det i real tid. Det är ganska vanligt att glömma bort viktiga detaljer med tiden om du måste göra det vid ett senare tillfälle.

I slutändan ligger det i företagets intresse att vara effektivt och ha kontroll. En bra chef läser regelbundet alla rapporter och vet exakt vad som händer på de olika avdelningarna. Det är inte fråga om storebrorssyndrom utan rent affärssinne. Många investerar i bra datorer och uppdaterar kontorsmiljön. Minst lika viktigt är det med bra rutiner som underlättar för de anställda. Ge dem väl fungerande system som tillåter dem att använda sin tid till annat. Företaget undviker dåliga konsekvenser och kan lägga sin fokus på att bli starkt.