Sundsvall drabbas av naturkatastrofer

by admin.

Sverige är för det mesta inte synonymt med naturkatastrofer. Vårt lands geografiska position skyddar oss i regel mot modernaturs negativa krafter. Vi är dock inte immuna mot naturkatastrofer. Ett exempel på naturkatastrofer är när Sundsvall drabbades av översvämningar.

När bränder och översvämningar härjar i vårt land står vi ofta lamslagna. De stormvindar som huvudsakligen drabbar de södra delarna av Sverige för även med sig stor skada. Infrastrukturen drabbas hårt och kollektivtrafiken fungerar inte som den ska. Ibland får innevånarna helt förlita sig på privata företag för att kunna ta sig hem. https://www.sverigetaxi.se/umea kan vara till hjälp.

Översvämningarna som drabbade Sundsvall 

Ett vanligt turistvälkomnande skulle kunna innefatta meningar som – Ta gärna Sverigetaxi i Sundsvall när du är på besök. Under stadens översvämningar 2001 och 2018 var det dock aktuellt med andra uppmaningar. Översvämningarna inkluderade förstörda vägar och flera människor som fick evakueras från sina hem.  

  • Det började med kraftiga regnskurar som höll i sig i flera dygn. Konsekvensen av det kraftiga regnet ledde till att stadens åar blev översvämmade. Detta ledde i sin tur till att broar och andra avledningsbrunnar blev överfyllda med vatten.
  • Selängerån var extra utsatt för de ökande vattennivåerna. Detta ledda i längden till att strandkanterna hotades av att ramla ner i ån. 
  • Runt ån finns det många viktiga byggnader som riskerade stor skada. Mittuniversitetet och det stora Äventyrsbadet för att nämna några.
  • Nästan 30 vägar fick omfattande skador. Dessa fick tas ur bruk tillfälligt för att vänta ut regnet.
  • Flertalet personer blev även tvingade till att lämna sina hem. Det var även många som fick stora problem med vatten som tagit sig in i på bottenvåningarna. 
  • Myndigheterna i staden fick i det stora hela fokusera på att infrastrukturen skulle hålla. Privatpersoner med husproblem fick därför själva ombesörja sina egna problem. Detta ledde i längden till dyra kostnader.

Översvämningarna tenderar att vara ett återkommande problem. Det är i regel under våren som problemen uppkommer. Staden ligger nämligen i en dal mellan två berg. När snön smälter på bergen letar sig vattnet ner till innerstaden. Detta leder till ett högt vattenbestånd i åarna och bostadshus som inte kan hålla vattnet borta.

Den stora branden i Umeå

Enligt SvT finns det falska sotare i Umeå. Detta är nog höjden på brandfarliga risker som finns i Umeå idag. Under 1800-talet var dock staden betydligt mer utsatt för brandrisk. Denna utsatthet kulminerande med en enorm brand som härjade i mitten av 1800-talet.

Umeås så kallade trästad förstördes helt under ett mycket tragiskt dygn. Räddningstjänst och privatpersoner arbetade hårt för att få stopp på branden. Trots detta lyckades branden sprida sig, främst med hjälp av vinden och den täta bebyggelsen. 

Flera anrika byggnader gick förlorade trots hjältemodiga insatser av både myndigheter och privatpersoner. Elden var dock så aggressiv att räddningstjänsten flera gånger fick överge sitt arbete. De riskerade nämligen att bli omringade av den aggressiva elden. Som av ett mirakel dog ingen människa. Fler än 2500 människor förlorade dock sina hem. Detta representerade vid tiden cirka 80% av stadens totala befolkning.

När elden hade stoppats vaknade umeåborna till en förstörd stad. Folket och myndigheterna hade dock bestämt sig för att vända detta till något positivt. Staden hade tidigare växt rejält på kort tid, vilket hade lett till en ineffektiv stadsbild. Den nya staden skulle istället bestå av en större innerstad. Det skulle även finnas en större yta mellan husen för att minska spridningsrisken vid bränder.

Återuppbyggningen av staden gick relativt fort. Allt det tragiska som hade hänt vändes till något positivt. Flera djärva byggprojekt initierades under de kommande åren. Det var under den här epoken som grunden lades till den viktiga centralort som Umeå idag utgör.

Andra naturkatastrofer i Norrland

Olika medier kunde nyligen rapportera om Flera jordskalv i Sundsvall. Skalvet skedde sent på natten. Myndigheterna blev varse om vad som pågick efter att flera privatpersoner hade ringt 112. Dessa privatpersoner rapporterade om hus som vibrerade. På vissa håll upplevde man till och med en risk för att fönstren skulle komma att brisera. 

Skalvet var så kraftigt att drabbade ringde in från flera mindre orter runtomkring Sundsvall. Forskarna kunde sedan rapportera att det hade skett cirka 10 likande skalv i hela landet under 2019. Forskarna menar vidare att skalven upplevs olika beroende på marken som husen är byggda på.

Ett hus som är byggt på en fast grund, exempelvis ett berg, upplever skalven mindre än de som bor på mjuk mark. I vilket fall ska det inte finnas någon överhängande rasrisk vid den här typen av skalv. Lägg därtill att husen i Sverige generellt sett är noggrant byggda. 

De kraftiga stormvindarna drabbar i regel de södra delarna av landet. Just skalv är dock mer vanligt i Norrland, inte minst vid kusten där nästan alla de största städerna ligger. Samma sak gäller de bränder som härjat i våra skogar de senaste åren. De drabbar sällan södra Sverige i lika stor utsträckning som de norra delarna.

Ett undantag kan dock göras för den omfattande brand som bland annat drabbade Västerås- och Salaregionen.