Underlätta arbetet med bra datasystem

by admin.

Idag är det nästan inget företag som inte har en dator till förfogande. Man kan i princip inte klara sig utan, i alla fall om man vill tjäna lite pengar. Det är vanligt att ha kundkontakter, lagerhållning och bokföring på data. Men det finns så mycket mer man kan göra med ett bra system.

MA307-modern arbetsplatsDet finns flera olika system, men affärssystemet Pyramid är ett av de mest populära. Man har lagt upp sitt system på ett sätt som tillåter ett företag att växa. Genom att använda sig av olika moduler kan man ha precis så mycket, eller lite, som man behöver. Skulle ens behov förändras, antingen det handlar om tillväxt eller omorganisering, kan man alltid lägga till moduler. De är alla inbördes relaterade och tillåter en komplett behandling av data.

Hur bra ett system än är, som affärssystemet Pyramid, behöver man nästan alltid IT support. En bra återförsäljare ger ett kontinuerligt stöd och är lättillgänglig. De flesta behöver lite extra hjälp i början, för att komma igång. Men det brukar alltid uppkomma situationer då och då när man verkligen kör fast. Först kan man söka i programmets eget hjälpsystem, ofta hittar man lösningen där. Om inte kan man alltid kontakta help desk. Ett bra IT support är verkligen ovärderligt.

Affärssystemet Pyramid passar för olika branscher och inriktningar. Man kanske tänker först och främst på handel när man talar om affärssystem och de har också en komplex struktur. Lager, order, butik och kundregister ska alla hållas uppdaterade samtidigt. Har man flera filialer, och kanske ett centralt lager, blir det ännu mer komplicerat. Genom att lägga in allt på datan kan man snabbt se vad som finns och var.

Men även tjänste- och serviceföretag kan ha nytta av affärssystemet Pyramid. Man kan bygga upp komplexa mallar för underhåll, och även lägga in hur ofta detta ska utföras. Dessa yrkesgrupper är ofta ute hos folk, då kan man använda sin smartphone för att läsa av register och föra in statistik. Man kan också avlägga sin arbetsrapport via telefonen, som sedan samlas centralt för kontroll av arbetsledaren. Återigen har man alltid IT support till hands när man behöver det.

De allra flesta som använder Pyramid anser att det är lätt att använda. Idag har det blivit allt vanligare att man utför en mängd olika sysslor inom ett företag, speciellt om det är lite mindre. För att kunna spara tid och pengar behöver man ett affärssystem som fungerar bra.