Utnyttja naturens resurser

by admin.

Många vänder sig återigen till de naturliga resurser som finns runt omkring en. Vedeldning, till exempel, har blivit modernt igen och man har flera olika alternativ här. Många producerar även solenergi via solpanel, med mycket goda resultat. Andra utnyttjar vatten och vind för att slippa ta av andra, mer begränsade energikällor.

MA326-solpanelAtt producera solenergi via solpanel är inte alls svårt. Man kan köpa hela paket med allt man behöver för installation. Viss professionell hjälp måste man ha, bland annat för att koppla in anläggningen till elnätet. Förutom solpaneler krävs det en växelriktare för att omvandla den likström man får till växelström. Det är också viktigt att se till att man har en modern elmätare, de äldre modellerna ser nämligen inte om elen går in eller ut i huset, bara att det är ett flöde. När man har ett överskott på el, som på soliga sommardagar, går detta ut på elnätet. Med en ny elmätare registreras detta överflöd och man kan ofta sälja det till ett elbolag.

För att få tillräckligt med solenergi via solpanel kan man behöva seriekoppla ett antal paneler. De flesta väljer att sätta dem på taket. Dels har man ofta mer plats där, och solen når panelerna mer direkt. Men man kan också sätta dem på fasaden, eller på en separat ställning. En hel del beror på hur solen faller in på tomten, men det är även en utseendesak. Dagens solpaneler är gjorda för att smälta in i omgivningarna och är relativt diskreta. Man ser dem dock, varför många sätter dem uppe på taket där de inte syns så mycket. Vanligtvis behöver man inte heller bygglov om de sitter parallellt med taket.

Det finns olika sorters moduler för solenergi via solpanel. En polykristallin panel kostar lite mindre, men har också lägre verkningsgrad. Man får betala lite mer för en monokristallin modul, som dock producerar mer el. Man får väga för-och nackdelar. En del har möjlighet att lägga ut lite mer pengar i början, och väljer effektivare material. Det viktiga är att komma igång med denna alternativa energikälla. Man kan också söka om statligt bidrag för installation av solpaneler.

Vartefter tiden går kommer man att se fler solpaneler över hela landet. Tack vare bidrag och ROT-avdrag har ett stort antal familjer kunnat starta ett eget solkraftverk hemma på villataket. Genom att använda sol och ved till hemmet känner många att de bidrar till att göra jorden en bättre plats. Detta, tillsammans med de pengar man kan spara, är en viktig anledning att ändra på sina vanor.