Viktigt att utbilda specialistkonsulter

by admin.

-1

Specialistkonsulter har många olika roller. De kan bland annat hjälpa företag att lösa problem. De kan även hjälpa företag att effektivisera arbetsprocessen. Listan över roller kan göras hur lång som helst. Att dessa specialistkonsulter får rätt utbildning är därmed mycket viktigt.

Vill du bli en specialistkonsult? Det finns konsulter i alla olika branschområden. I många fall vill du därför sträva efter att bli expert inom ett specifikt verksamhetsområde. Du kan också bli en allmän specialistkonsult som bland annat kan hjälpa företag att hitta nya affärsområden.

Vem ansvarar för utbildningen? 

En vanlig uppfattning är att flera aktörer ansvarar för utbildningen. Näringslivet, myndigheter och utbildningsinstitutioner är alla ansvariga för att plocka fram rätt kompetens.

 • Privata småföretag har en viktig roll. De erbjuder framtida specialistkonsulter relevant arbetslivserfarenhet. Det finns även mindre företag som utbildar konsulter. Kurserna kan vara inriktade på marknadsföring, kompetensbehov eller råd i att starta eget.
 • Högskolorna och universiteten utbildar ständigt konsulter. Det finns dock sällan specifika utbildningar för ändamålet. Eleverna tränas dock ständigt i logiskt och analytiskt tänkande. Dessa egenskaper ska eleverna sedan ta med sig ut i arbetslivet. Några av dessa elever kommer i och med detta kunna identifiera brister i befintliga verksamheter.
 • På senare år har yrkeshögskolor blivit vanligare. Hur har dessa skolor fått fäste på utbildningsmarknaden? De har identifierat områden som har brist på personal. Människorna som går dessa utbildningar kommer lära sig ett yrke på kort tid. De kommer även få lära sig vilka fördelar och nackdelar som finns inom deras yrke. 
 • Staten har ett stort ansvar inom det här området. Visste du att Sverige låg och ligger i framkant vad gäller IT-utveckling? Hemdatorer och internet har möjliggjorts av en rad olika subventioner. Framtidens innovatörer och konsulter har alla dragit nytta av detta. Av någon anledning tenderar vi svenskar att negligera vad staten har gjort för våra karriärer.
 • Föreningslivet. I Sverige har vi en föreningskultur som innefattar många olika samhällsområden. Den här typen av verksamhet främjar gratis lärande. Den som vill lära sig mer om något kan alltså göra detta utan att spendera några pengar. Detta är att betrakta som ett kunskapslyft som främjar specialistkompetens.

Hur blir du en specialistkonsult?

Du vill i första hand ha en stor kompetens inom ett område. Har du unik kompetens inom ett IT-område behöver du inte ens ha utbildning. Du kan dock behöva gå en kurs som hjälper dig att förstå din yrkesroll och vad företag förväntar sig av dig. Det är roligt att gå på seminarium hos Konsultbolag1. De är ledande Specialistkonsulter för kravhantering.

 • Hur skaffar du dig specialistkompetens? Ett sätt är att lära dig något som få personer behärskar. Du kan exempelvis lära dig flytande ryska och bosätta dig i Ryssland. Du har då två relativt unika konkurrensfördelar. Du pratar ryska obehindrat och du förstår landets kultur. Detta är två egenskaper som ger dig möjlighet att erbjuda dina tjänster till svenska företag i Ryssland.
 •  Att ha en utbildning i ryggen skadar aldrig. Som vi redan har nämnt klarar du dig utan utbildning om dina kunskaper är unika. Att ha en universitetsexamen att visa upp ger dig dock lite mer auktoritet. Detta bevisar bland annat att du är driven och att du kan tänka på ett akademiskt sätt.
 • Specialistkompetens kräver i vissa fall lång erfarenhet. Inom många branscher är det kutym att ha gjort sin tjänstemannatid. Detta innebär i praktiken att du måste arbeta inom branschen i ett tiotal år för att kvalificera dig som konsult. Det är givetvis en lång väg att gå, men lönerna brukar vara därefter.
 • IT-branschen är en bransch som ständigt erbjuder genvägar. Den erbjuder dock inte genvägar i form av kompetens. Utbildning och arbetslivserfarenhet är däremot två faktorer som inte alltid väger så tungt. Inom vissa IT-sektorer är det stor brist på kompetent arbetskraft. Som konsult kan du börja per omgående ifall du har den efterfrågade kompetensen. 

Framtidens branscher

NyTeknik skriver om hur det är att jobba som konsult inom kravhantering. Fokuset ligger på den ständigt växande IT-branschen. Tidningen skriver även om att många vill fortbilda sig inom sitt yrkesområde. Det finns till och med en brist på vissa branschspecifika utbildningar. 

Tidningen lyfter även att kraven ständigt ökar vad gäller kompetens inom vissa IT-områden. Yrkesskolorna fyller dock en viktig roll i detta. De är snabba med att identifiera de områden som saknar personal på den svenska arbetsmarknaden. Dessa utbildningar är dock inte tillräckligt många i antal för att mätta marknadens behov. 

Bristen på specialistkompetens kan på sikt skada svenska företag. Affärerna blir lidande och de riskerar också att inte kunna fullfölja de redan befintliga avtalen. Detta är också ett problem sett till erfarenhetsnivå. De som är seniorer inom vissa områden kan ta ut stora arvoden för sina arbeten.

En lösning på dessa problem är att högskoleutbildningarna ska vara mera anpassade. Vissa utbildningar pågår i fem år utan att eleverna sätter foten på arbetsmarknaden. Inom dessa yrken måste det finnas möjligheter till praktik eller dylikt. Detta gäller i synnerhet för de områden där företagen är i starkt behov av relevant kompetens. 

Ett annat stort förbättringsområde för högskolorna är specifikt anpassade kurser. På högskolorna kan man redan idag välja att specialisera sig inom ett visst ämnesområde. Dessa ämnesområden måste dock gå väl ihop med den efterfrågade kompetensen på arbetsmarknaden.

Framtidens yrke

Olika medier rapporterar ständigt om att Framgångsrika konsultbolag kan bli berömda. Det kan handla om konsultbolag som löser arbetsmarknadens problem. Allt handlar egentligen om utbud och efterfrågan av kompetens. Hur kan du som privatperson skapa ett företag som tillhandahåller konsulter med specialistkompetens?

 • Skaffa dig relevanta kontakter. Har du specialistkompetens inom ett område? Bra, då är du halvvägs. För att skapa ett konsultbolag behöver du omgärda dig med personer som har samma kompetens. Detta brukar inte vara inte särskilt svårt. Personer med samma intresse tenderar att leta sig till varandra.
 • Ska du bedriva företag på egen hand eller vill du ha partners? Detta är en fråga som bara du kan svara på. Du måste dock vara medveten om fördelar och nackdelar. Som egenföretagare ansvarar du för allt själv. Det är endast du som bestämmer företagets riktning. Du slipper även sitta i möten och ta gemensamma beslut.
 • Om du driver företag med partners kan ni ofta ta mer välgrundade beslut. Det tar dock längre tid att komma fram till besluten. När flera personer är inblandade finns det dock alltid någon som kan dra i handbromsen i rätt tid.
 • Vilka kompetensområden tillhör framtiden? Vill du bli framtidens konsultbolag bör du fokusera dina tjänster inom ett framtidsområde. I annat fall måste du ha en lösning för att på ett drastiskt sätt förbättra ett befintligt verksamhetsområde.
 • Dina tjänster marknadsför sig sällan på egen hand. Ifall du har tur räcker det med att du har en nöjd kund som sprider ordet om dina tjänster. I många fall måste du dock marknadsföra dina tjänster. Du kan exempelvis skapa en hemsida där du presenterar dig själv. Presentera gärna vitsord från tidigare kunder.

Börja redan idag

Om du vill bli en specialistkonsult bör du börja redan idag. Detta gäller oavsett var du befinner dig i ditt liv. Är du fortfarande student kan du studera ännu hårdare och samtidigt försöka starta ett företag. Du måste i regel prova olika vägar för att hitta fram till vad du är bra på och vad som fungerar. Allt du gör idag har dock potential att väga tungt i framtiden.